top of page

ALLMÄNNA VILLKOR

Annas Fothälsa logga

Annas Fothälsa i Skaraborg AB

Orgnr: 559298-2358

Annas Fothälsa i Skaraborg AB kan inte påta sig ansvar för eventuell skada som kan uppkomma i samband med behandling då det åligger kunden att informera terapeuten väl om eventuella sjukdomar eller besvär som kunden har innan behandlingen har startat. Detta gäller speciellt gravida, diabetiker och personer med högt blodtryck m.m.

 

Bokning

Vid bokning skall man uppge fullständigt för- efternamn samt telefonnummer som skall vara registrerad på namnet. Önskar man boka till någon annan måste man ha ett medgivande från denna person.

 

Avbokning

Vid utebliven behandling på kliniken debiteras 50% av behandlingen via faktura i efterhand. Vid utebliven fotvård i hemmet debiteras 100% av behandlingen.

 

Händelse av försening

Vi förbehåller oss rätten att förkorta bokad behandling vid händelse av försenad ankomst till behandling med motsvarande tid så att efterföljande kunder inte drabbas.

 

Minderåriga

För behandling krävs att kunden skall vara fyllda 15 år. Vid behandling av minderåriga krävs målsmans närvaro eller medgivande på plats.

 

Presentkort

Presentkort kan inte lösas in mot kontanter och återköps inte. Kan inte delas upp i mindre behandlingar utan angiven tid/belopp skall förbrukas på en behandling. Giltighetstiden på presentkort är ett år efter inköpsdatum.

 

Priser

Alla priser är angivna inkl. moms om inget annat anges. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser på hemsidan utan föregående avisering.

 

SEKTETESSPOLICY

 

I denna dataskydds beskrivning beskrivs principerna för behandling av personuppgifter som hanteras i samband med tillhandahållande av tjänster i vårt företag (Annas Fothälsa i Skaraborg AB). En närmare beskrivning av tjänsterna finns på vår webbplats eller fås på förfrågan av oss. I denna dataskydds beskrivning beskrivs bland annat hur mitt Företag behandlar kundernas personuppgifter vilken typ av personuppgifter vårt Företag kan samla in om kunder för vilka ändamål vårt Företag kan använda kundernas personuppgifter kundens rättigheter beträffande insamlade personuppgifter.

 

REGISTERANSVARIGA

Anna Rydberg, 800915-XXXX Ovannämnda registeransvariga förvaltar och upprätthåller självständigt och oberoende av varandra det kundregister som beskrivs i denna dataskyddsbeskrivning och bildar tillsammans det Företag som beskrivs i denna dataskyddsbeskrivning. Om en av de ovannämnda registeransvariga beslutar sig för att utöva sin verksamhet i ett externt företag, har Företaget rätt att lämna ut en kopia av kundregistret även till det externa företaget i fråga. Om en privatperson begär att hens personuppgifter endast får användas av Företaget som anges i denna dataskyddsbeskrivning ska de registeransvarigas kontaktperson underrättas om detta.

 

 

REGISTRETS KONTAKTPERSON OCH KONTAKTUPPGIFTER

Namn: Anna Rydberg

Telefonnummer: 0706359206

E-postadress: anna@annasfothalsa.se

Adress: Brovägen 15, 531 73 Källby

ÄNDAMÅL OCH BAKGRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

I kundregistret insamlas personuppgifter om Företagets (dvs. de registeransvariga tillsammans) kunder för att Företaget ska kunna erbjuda sina tjänster på ett korrekt och lagstadgat sätt. Kundernas personuppgifter används främst för att sköta kundrelationen och kontakten med kunden samt för marknadsföring.

 

Registrets innehåll

I registret insamlas personuppgifter som lämnats av kunden i samband med tidsbokning och som anses behövas för att kundrelationen ska kunna skötas på ett korrekt sätt. I samband med kundens tidsbokning ombeds kunden lämna följande uppgifter på en tidsbokningsblankett på webben eller i anknytning till annan tidsbokning (t.ex. per telefon):

 • Namn

 • Telefonnummer

 • E-postadress

 • Ytterligare information om bokningen eller särskilda önskemål

 • Tillåtelse till direktmarknadsföring via e-post

 • Tillåtelse till direktmarknadsföring via sms

 

Därtill kan Företaget spara uppgifter om kunden i registret enligt följande:

 • Adress

 • Allmänna uppgifter om kunden som anknyter till erbjudna tjänster

 • Antalet gånger som kunden ej kommit till överenskommen tidsbokning

 • Den anställd vars stamkund kunden i fråga är

 • Beviljade kundrabatter

 • Ytterligare information som består av under kundrelationen insamlade uppgifter som även i fortsättningen kan till förmån för kunden.

Utöver det som sagts ovan sparar Företaget uppgifter om tidsbokning samt kundkännedom.

 

Regelmässiga informationskällor

Företaget får tillgång till personuppgifter då kunden gör en tidsbokning eller då kunden lämnar uppgifter om sig själv till Företaget på annat sätt.

Utöver det som sagts ovan kan man i samband med erbjudande av tjänster spara ytterligare uppgifter om kunden för att säkerställa en hög kvalitet på tjänsten även i fortsättningen. Dessa ytterligare uppgifter som sparas kan bestå av tjänster och produkter som lämpar sig för kunden och annan relevant information som är väsentlig för kundrelationen.

Därutöver kan Företaget samla in anonymiserad data om användare av dess webbsidor med hjälp av analytikverktyg. Företaget förbehåller sig även rätten att använda cookies på sina webbsidor som användaren kan välja att inte tillåta i regel via webbläsarens inställningar.

 

Utlämnandet av personuppgifter

Vid utlämnande av personuppgifter efterföljs i alla situationer gällande lagstiftning.

Personuppgifter lämnas inte ut till tredje part om inte den registeransvarige som arbetar i Företaget övergår till att utöva sin verksamhet i ett externt företag. I detta fall kan en kopia av kundregistret lämnas ut till den avträdande registeransvarige för att hen även i fortsättningen ska kunna betjäna sina stamkunder på ett ändamålsenligt sätt.

I enlighet med lagstiftningen kan personuppgifter dessutom lämnas ut till myndigheter på begäran. Registret är sparat och skyddat på så sätt att obehöriga ej har tillgång till uppgifterna i registret.

Kunden förstår att hens personuppgifter behandlas i Wix tjänsten som förses av vår samarbetspartner. Kunden godkänner att hens personuppgifter får förflyttas till tredje parter som behandlar information, förutsatt att förflyttning av personuppgifter sköts enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning. Förutnämnda innefattar rätten att förflytta personuppgifter till ett tredje land inom Europeiska Unionen och utanför den Europeiska ekonomiska zonen, förutsatt dock att vid förflyttning av alla uppgifter har kraven för EU:s allmänna dataskyddsförordning följts.

 

Skyddet av registret

Företaget har ordnat registrets dataskydd enligt allmänt godtagen praxis samt strävar efter att förhindra att obehöriga inte får tillgång varken till IT-systemen eller det material som upprätthålls och förvaras manuellt.

Endast anställda vid Företaget samt företagare som är verksamma inom ramen för denna och dess anställda har tillgång till uppgifterna i registret.

 

Rätt till insyn

Kunden har rätt att ta del av de uppgifter om hen som har sparats i personregistret, eller att få information om att inga uppgifter om hen finns sparade i registret. Företaget ska samtidigt ange registrets regelmässiga informationskällor samt för vilket ändamål uppgifterna i registret används och regelmässigt lämnas ut.

En kund som vill kontrollera uppgifterna om sig själv ska lämna en begäran om detta till Företaget i form av ett egenhändigt undertecknat dokument eller ett dokument som är officiellt på motsvarande sätt.

 

Rättelse av uppgifter

Om en kund vid utövandet av sin rätt till insyn finner att uppgifterna i registret är bristfälliga eller felaktiga, har kunden rätt att begära att Företaget korrigerar uppgifterna om hen på tillämpligt sätt.

 

Övriga rättigheter

Företaget förbehåller sig rätten att regelbundet redigera denna dataskyddsbeskrivning för att kunna fullgöra sina rättsliga skyldigheter.

Företaget förbinder sig att på eget initiativ eller på begäran av en kund som är registrerad i registret att korrigera, radera eller komplettera uppgifter i registret som konstateras vara felaktiga, onödiga, bristfälliga eller till exempel föråldrade. Om korrigeringen av uppgiften inte godkänns, tilldelas kunden en motivering där orsaken till varför begäran om korrigeringen inte har godkänts anges.

Utöver det som sagts ovan har kunden rätt att förbjuda Företaget att behandla uppgifter om hen i direktmarknadsföringssyften.

FRAKT OCH LEVERANS

 

Leverans från webbutik

Leveranstiden via webbutiken är 1-5 arbetsdagar. Det avser tiden från det att vi har mottagit din beställning och att den skickas från vårt lager. Det tillkommer sedan tiden för Postnord att köra ut varorna, alternativt att du hämtar själv.Köper du en produkt som är beställningsvara så står cirka leveranstid på produktsidan. Du får meddelande om när produkten kommit hem och skickas ut från vårt lager eller om du valt att hämta på kliniken Annas Fothälsa i Skaraborg AB samarbetar med Postnord, DHL eller Shenker när det gäller leveranser från företagets webbutik.

 

Aktuella fraktkostnader inom Sverige.

 • Hämtning i butik – fri frakt

 • Ordrar av ett sammanlagt värde av 599kr skickas fraktfritt annars är det 69kr per ordertillfälle

 

Hämta på kliniken

Du kan hämta ut dina beställda varor direkt på kliniken i Lundsbrunn utan någon fraktkostnad – enkelt och smidigt. Du hämtar ut varorna på kliniken på Lundsbrunn Resort & Spa på Brunnsvägen 37 i LUNDSBRUNN. Du får en avisering när godset finns att hämta via e-post eller sms till angivet mobilnummer.

Vid upphämtning på kliniken måste du visa ditt kvitto. Påminnelser skickas ut via sms. Du har sedan 14 dagar på dig att hämta dina varor. Vid ej uthämtade varor tas en hanteringskostnad om 150 kr ut.

 

Leverans via ombud

Du får dina varor levererade till närmaste ombud, det blir med automatik detta leveranssätt om ditt paket väger mindre än 20 kg. Om leverans sker till ombud kommer du aviseras via sms eller epost avi när din beställning nått ditt närmaste ombud. Du har sedan 14 dagar på dig att hämta dina varor. Du behöver uppvisa giltig legitimation vid uthämtning av varor. Vid ej uthämtade varor skickas paketet tillbaka till Annas Fothälsa i Skaraborg AB, du får tillbaka pengarna exkl. frakt och du debiteras en hanteringskostnad om 150 kr.

 

Leverans hem

Du får dina varor levererade hem. Du får då närmare information kring leveransdag och tid. Vid hemleverans ingår leverans till tomtgräns om du bor i villa, eller port om du bor i lägenhet. Ange vid beställning ett telefonnummer som kan ta emot sms och där du nås både under dag- och kvällstid. (Om du inte har en telefon som kan ta emot sms skickas ett mail eller så blir du uppringd istället).

Vid leverans kommer din legitimation och signatur att behövas som bekräftelse på att försändelsen är mottagen. Vid mottagande av varorna ska de inspekteras noggrant innan leveransen kvitteras. Om det finns synliga skador på emballage eller på varan skall detta noteras på fraktsedeln innan du kvitterar den. Fraktbolaget ställer ej av gods utan kvittens av kund eller för kundens räkning ansvarig mottagare. Detta innebär att du ansvarar för att det finns någon som kan ta emot och kvittera godset när leveransen utförs.

 

Förseningar

Vid en ev. försening av beställt material till dig kontaktar vi dig så snart som möjligt. Skulle en leveransförsening mot förmodan uppstå har du som kund rätt att utan kostnad häva köpet.

Kan vi inte åtgärda felet inom skälig tid och leveranstid är av väsentlig betydelse, då har du som konsument rätt att häva köpet.

 

KÖP OCH BETALNING

Alla priser är inklusive moms. Kostnad för frakt tillkommer, se mer ovan.

Annas Fothälsa i Skaraborg AB erbjuder dig att handla på kliniken på Lundsbrunn Resort & Spa och i min webbutik.

Här i webbutiken kan du välja att skapa ett konto eller handla utan konto. Fördelen med ett konto är att du kan gå tillbaka och titta på dina tidigare order, din leveransadress ligger sparad m.m.

Dessa betalningsalternativ erbjuder vi dig här i webbutiken:

 • Kortbetalning

 

Betalning med kort sker enligt gällande regler för online-betalning i Sverige och EU. Vi använder Klarna kortbetalningslösning. Vi accepterar följande kort: Visa, MasterCard. Pengarna reserveras på ditt konto vid ordertillfället. Alla transaktioner skickas via SSL (Secure Sockets Layer) mycket säkert krypterade. Inga kortnummer sparas. Vi använder den senaste säkerhetstekniken för kontokortsbetalningar på nätet 3D-Secure – en standard framtagen av VISA och MasterCard med avsikt att på ett säkert sätt validera konsumenten vid köp på nätet.

 

Kort/Swish
Hämtar du ut dina varor på kliniken kan du även betala med Swish eller direkt med kort Visa/Mastercard.

 

ÅNGERRÄTT OCH RETUR

Hos Annas Fothälsa i Skaraborg AB erbjuder jag 30 dagars öppet köp och bytesrätt, det gäller både på kliniken och i webbutiken. Öppet köp ger dig pengarna tillbaka. Fraktkostnad för returen tillkommer om du väljer att skicka tillbaka produkterna. Returnera alltid produkten i hel originalförpackning. Den vara som returneras ska vara oanvänd, i oskadat skick och komplett.

30 dagar räknas från datumet på kvittot/fakturan du får när varorna lämnar Annas Fothälsa i Skaraborg AB.

 

Ångerrätt

Vid beställning på telefon eller via Internet har du som kund alltid ångerrätt i 14 dagar enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59). Tiden räknas från den dag då du tog emot varan. Förutsatt är att varan är i oskadat skick. Om du vill ångra ditt köp ska du meddela Annas Fothälsa i Skaraborg AB inom 14 dagar, skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post). Ange ordernummer så att vi lätt kan härleda ditt ärende. Du kan också använda Konsumentverkets blankett för ångerrätt, du hittar den på konsumentverkets hemsida.

Vill du returnera varor kontakta mig på 070-6359206 eller via mail på anna@annasfothalsa.se för utskick av retursedel Tänk på att du måste kunna bevisa att du har ångrat dig i tid. Återbetalning sker då Annas Fothälsa i Skaraborg AB fått tillbaka varan från dig och den är kontrollerad alternativt att du lämnat bevis på att varan är återsänd. Returnera varan i originalförpackning väl förpackad, du står själv för returkostnaden. Du som kund har rätt att undersöka varan innan eventuell retur. Undersökningen ska göras med försiktighet och ej mer omfattande än nödvändigt. Har varan hanterats i större omfattning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess funktion eller egenskaper kommer Annas Fothälsa i Skaraborg AB debitera dig som kund för värdeminskningen på produkten.

När returnerad vara är åter Annas Fothälsa i Skaraborg AB återbetalas varans belopp inklusive eventuella leveranskostnader. Dock tillkommer fraktkostnad för returen. Återbetalning sker med samma betalningssätt som vid köpet. Vid retur av del av order återbetalas inte leveranskostnad. På det belopp som återbetalas har Annas Fothälsa i Skaraborg AB rätt att göra avdrag för värdeminskning. Om varan returnerats skadad eller på annat sätt brukats så att ångerrätten ej kan tillämpas kommer den returnerade varan ej att återbetalas och köparen står för returkostnad och eventuellt återsändning om varan önskas åter.

 

Retur på kliniken

Du kan enkelt returnera varor direkt på min klinik, kostnadsfritt. När du returnerar en vara på kliniken måste kvittot uppvisas. Skriv gärna ut kvittot eller fakturan du fått via e-post, det går också bra att visa upp den i mobilen. Kliniken ligger på Brunnsvägen 37, 533 72 LUNDSBRUNN

 

Retur via post

Vill du returnera varor via post kontakta mig för utskick av retursedel, detta måste ske inom 30 dagar. Mobil: 070 6359206 eller anna@annasfothalsa.se , öppet vardagar 8-17 Lämna in returpaketet på närmaste postombud. Returfrakten dras av vid återbetalning.

 

Återbetalning vid öppet köp

När du har skickat tillbaka varorna till oss betalar vi tillbaka ditt köpbelopp senast 7 dagar från det att vi mottagit din retur. Returfrakten står du som kund för. Återbetalningen görs med samma betalsätt som köpet gjordes. Lämnar du returen på min klinik gäller återbetalning enligt ovan. Ska återbetalningen ske via kort så ska samma kort användas som i webbutiken.

Inga returpaket löses ut mot postförskott.

Annas Fothälsa i Skaraborg AB kommer att debitera dig eventuella extra kostnader som uppkommer vid ej kompletta returer. Vid retur till Annas Fothälsa i Skaraborg AB står du som kund för skador som kan uppstå under transporten.

 

Byte

Byte av vara sker på min klinik, förutsatt att varan du vill byta till finns inne på lager. Är varan du vill byta till slut kan du istället göra en retur. Byten kan inte ske via vår webbutik, här gäller endast retur.

TILLGÄNGLIGHETSREDOGÖRELSE

För annasfothalsa.se och undersidor

Annas Fothälsa i Skaraborg AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi strävar efter att annasfothalsa.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder.

Hur tillgänglig är webbplatsen ?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se vilka delar som inte är det under rubriken Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen ?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontaktar Annas Fothälsa I Skaraborg AB via e-post: info@annasfothalsa.se

 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan:

Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.

Det finns både e-tjänster och system, som du når via annasfothalsa.se, som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna när det till exempel gäller tillgänglig kod.

Det kan finnas inbäddade filmer och videoklipp som inte är textade.

Vissa bilder innehåller text vilket gör att användare som behöver anpassa till exempel storleken på texten eller behöver en högre kontrast inte kan ta del av innehållet.

 

Oskäligt betungande anpassning

Annas Fothälsa I Skaraborg AB åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självscanning, intern testning, av webbplatsen. Senaste bedömningen gjordes 2021-11-15

Det här utlåtandet kan komma att förändras.

 

BOLAGETS SÄTE

Annas Fothälsa i Skaraborg AB

Brovägen 15

531 73  KÄLLBY

Organisations nummer : 559298-2358

Tel: +46 706 35 92 06

Mail: info@annasfothalsa.se

Sekretesspolicy
Frakt & Leverans
Köp & Betalning
Ångerrätt & Retur
Företagsuppgifter
Tillgänglighetsredogörelse
bottom of page